Cookie statement (NL)

Dit Cookie Statement beschrijft de cookies waarvan Huritt (hierna ook: “Huritt” of “we” en “ons”) gebruik maakt via de website corkcicle.nl (hierna: de “Website”) en voor welk doel deze cookies worden gebruikt.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij je bezoek aan een website worden meegestuurd aan jouw browser en daarna op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de Website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies gebruikt Huritt?

Functionele cookies

Huritt maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld dat je bent ingelogd, zodat je op een volgende webpagina niet opnieuw hoeft in te loggen.

Analytics cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt Huritt gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Huritt verstrekt. Huritt krijgt op deze manier inzicht in hoe de Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de Website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken. Huritt maakt gebruik van de volgende analyticsdiensten: Google Analytics.

We hebben onze analyticsdiensten zo privacyvriendelijk mogelijk ingesteld. Dat betekent dat we de volgende maatregelen hebben genomen om jouw privacy te beschermen:

  1. We hebben met de aanbieder van de analyticsdienst afgesproken dat de gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden.
Social plug ins

Via de Website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Met behulp van deze zogenaamde social plugins kun je informatie op de website met anderen delen en deze aanbevelen. Via de social plugins worden door derde partijen cookies op jouw Apparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn die als doel hebben jouw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om je surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen.

Verwijderen cookies

De toestemming die je hebt gegeven aan Huritt voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je altijd intrekken door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van je browser om te zien op welke wijze je de cookies kunt verwijderen.

Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Website niet of niet goed meer werken.

Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet je de bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer en/of browser herhalen.

Privacy Statement

De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het Privacy Statement van Huritt van toepassing. Het Privacy Statement vind je op de Website.

Wijzigingen

Dit Cookie Statement kan worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement worden via de Website bekend gemaakt.

Vragen

Als je nog vragen hebt over dit Cookie Statement, stuur dan een bericht naar info@corkcicle.nl.


Cookie statement (EN)

This Cookie Statement provides information about the cookies that Huritt (also referred to as: Huritt or “we” and “us”) uses on the website corkcicle.nl (hereinafter: the Website) and for which purpose these cookies are used.

What are cookies?

Cookies are little pieces of (textual) information we send to your browser that are stored on the hard drive or memory of your computer, tablet or mobile phone (from now on: “Device”). The cookies placed on your device cannot cause damage to your saved files.

Which Cookies does Huritt use?

Functional cookies

Huritt uses functional cookies. These cookies are necessary to deliver the services and functionalities that you expect from our Website. Functional cookies store information about your login activity so that your information may be saved the next time you visit our website.

Analytics cookies

Huritt uses analytics services to collect statistics about the use and performance of the Website. The analytics service analyzes this information and sends the results back to Huritt. Using this information, Huritt gains insight into how its users interact with the Website. Huritt can make changes to the Website and its services if necessary. Huritt may provide this information to third parties if legally required.

We have set up our analytics services with your privacy in mind. We have taken the following measures to ensure your privacy and the safety of your data:

  1. We have instructed the analytics services provider not to use the data for other purposes.
Social Media Plug-ins

The Website provides the option to access to various social media sites, such as Facebook, Twitter, LinkedIn and Instagram. With the help of these social media plugins, you can share and recommend information on the website with others. Third parties (the social media sites) may place cookies on your Device. These may be cookies that aim to optimize your user experience, but you may also place tracking cookies that are used to track your surfing behavior across multiple websites and build up a profile of your surfing behavior.

Deleting cookies

You can always withdraw the consent you have given to Huritt to place cookies by setting your browser so that it does not accept cookies or by removing all cookies already placed in your browser. Use the help function of your browser to see how you can delete the cookies.

Please keep in mind that the removal of cookies may result in certain parts of the Website not working or working properly.

Refusing and removing cookies only affects the computer and browser on which you perform this operation. If you use multiple computers or browsers, you must repeat the operation(s) mentioned above for each computer or browser.

Privacy Statement

It is possible that the information collected using a cookie contains personal data. If that is the case, the Privacy Statement of Huritt also applies to the processing of this personal data. You can find the Privacy Statement on the Website.

Changes or updates

This Cookie Statement is subject to change. We shall communicate any changes to this Cookie Statement via the Website.

Questions

If you have any questions regarding this Cookie Statement, please send an email to info@corkcicle.nl.